Cách nhận diện tướng làm quan theo Ma-Y

Mắt như mắt hể chớ phạm oai nghiêm. Nghĩa là: Mắt tròn, lớn mà có thần, nhìn không nháy mà toát oai nghiêm ra ngoài, tính tình nghiêm trang và uy nghi. Đó là mắt của vị tướng soái.

1. Ấn đường, tiếp Trung chính chung quy có quan quyền. Nghĩa là: Ấn đường rộng rãi cao sáng tiếp Trung chính phía
trên mà quang thuận thì bổng lộc cao, quan chức lớn.

2. Quyền oai chỉ huy nhờ có lưỡng quyền cao như núi. Nghĩa là: Hai gò lưỡng quyền cao (Đông nhạc và Tây nhạc
cao đầy) tướng oai phong hô hoán tả hữu phải tuân theo đó là võ tướng.

3. Bôi vai tròn đầy đặn là tướng làm quan lớn. Nghĩa là: Lưng vai (phía trên ngang ngực) mà tròn mập cân đối, vai trên và vai lưng (vai sau) mà dày chắc là tướng làm quan lớn.

Bạn đang tìm kiếm Tư Vấn Phong Thủy? Hay đến với Blog Phong Thủy để tìm hiểu thêm nhiều cách Xem Phong Thủy cũng như đem về cho cho mình thêm nhiêu kiên thức về Phong Thủy!

4. Cốt cách cao ráo, thần khí thanh tịnh là người oai quyền, trung tiết. Nghĩa là: Các đốt xương cao vút lên như núi cao. Đôi mắt trong sáng mà phát tiết oai quyền. Nếu làm quan là người thanh liêm được người đời kính phục.

5. Phục Tê vuốt lên đỉnh đầu là tướng vương hầu. Nghĩa là: Sống xương ở trán chạy thẳng lên chân tóc tới đỉnh đầu gọi là “Phục tê”. Đó là tướng đại quý có thể phát vương quyền giầu sang.

6. Phụ cốt liền với thiên, chỉ huy dũng tướng. Nghĩa là: Đui mày nổi cao liền với Thiên đạo, Thiên thương (2 bộ vị) chỉ oai quyền tướng soái.

7. Mắt như mắt hể chớ phạm oai nghiêm. Nghĩa là: Mắt tròn, lớn mà có thần, nhìn không nháy mà toát oai nghiêm ra ngoài, tính tình nghiêm trang và uy nghi. Đó là mắt của vị tướng soái.

8. Thiên đình cao rộng, chẳng thiếu nô bộc ngựa xe. Nghĩa là: Thiên đình (trên giữa trán) mà cao rộng vút lên. Thiếu thời đã phú quý đỗ đạt cao sang quyền chức.

Đến với website Phong Thuy của chúng tôi, bạn có thể biết được nhiều danh mục phong thủy khác nhau như:

Âm Dương Tạp Luận

Cải Tạo Vận Mệnh

Phong Thủy Luận

Xem Phong Thủy Online

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>