Người hướng nội – làm sao để trở thành một người có sức ảnh hưởng?

Thomas Jefferson đã nói: “Một cây nến chẳng mất gì khi nó thắp sáng một cây nến khác.” Đó chính là bản chất của sự hợp tác. Tuy nhiên, rất nhiều người không nghĩ như vậy. Họ tin rằng chia sẻ cũng có nghĩa là mất đi một điều gì đó.

Tìm kiếm ảnh hưởng

Việc nhận ra vị trí lãnh đạo của mình chính là trách nhiệm của bạn. Trong bất kỳ tình huống nào, với bất kỳ tập thể nào, luôn có một cá nhân gây ảnh hưởng rõ nhất. Nếu muốn tìm kiếm ai đó để củng cố ảnh hưởng của mình, hãy quan sát xem anh ta đã gây ảnh hưởng nhiều thế nào.

Để phát hiện ra người lãnh đạo xuất chúng trong một tập thể, chỉ cần quan sát mọi người khi họ tụ tập lại với nhau. Nếu một vấn đề cần được quyết định thì ý kiến của ai có giá trị nhất? Khi vấn đề vẫn đang được thảo luận thì mọi người sẽ chú ý đến ai nhất? Quan trọng nhất là mọi người ủng hộ ai? Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn nhận ra được người lãnh đạo thật sự trong một nhóm cụ thể.

Bạn mới ra trường và đang muốn tìm việc